Δημοσίευση από το i for Intreview! Γόρκινγκ Κλας Χίρο #6: Εργασιακό bullying ή mobbing;

Ευχαριστώ πολύ το i for Intreview, για την δημοσίευση του κειμένου μου.

Γόρκινγκ Κλας Χίρο #6 | Εργασιακό bullying ή mobbing;

(Visited 102 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.