Fallen Nymph | The Abyss

Fallen Nymph | The Abyss, μια ιστορία ή όπως θα μπορούσε να το δει κανείς, μέσα από εικόνες. Η γέννηση και η αναγέννηση της ψυχής και του μυαλού.
Κάθε project ξεκινάει με κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό και καταλήγει να είναι μια όμορφη και περίεργη ιστορία. Το 2014 ήθελα να κάνω κάτι σχετικό με Νύμφες, κάτι πιο σκοτεινό, όπως αυτά που συνηθίζω.

Έσπασε σε 2 μέρη τότε, το Project N και το Fallen Nymph.  Πάντα υπάρχει υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί και αυτό είτε γιατί το έχω ξεχάσει είτε γιατί θεωρώ πως έχει συνέχεια, όπως και τώρα.

Ευχαριστώ πολύ την Χριστίνα Φραντζεσκάκη για την πολύτιμη βοήθεια της.
Το project αυτό θα έχει συνέχεια…

(Visited 278 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.