Αφιέρωμα στο Auschwitz Birkenau, όπου και δημοσιεύθηκε στο alternactive.gr

Auschwitz Birkenau
“The one who does not remember history , is bound to live thought it again”

Το φωτογραφικό αρχείο, είναι συλλογή και από τα δυο στρατόπεδα του Oświęcim όπου πραγματοποιήθηκε το 2014. Οι εικόνες σίγουρα δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματα εκείνης της στιγμής, μονάχα να αποδώσουν το τι βλέπουν τα μάτια είτε ανοιχτά είτε κλειστά.

Δημοσιεύθηκε στο alternactive.gr

p19f0r0ton1d1h8sh11ehfdc1gtta p19f0r0ton1iusg2dds8gtj6k38 p19f0r0ton1rtjsvufatnthk52b p19f0r0ton1sk34bu1t1d57ogch6 p19f0r0tonur21ajv1gg9nhcl0mc p19f0r0too1m003g613ka1g1j107fg p19f0r0too1ni921th7pflh1euvh p19f0r0too1ou42fblg0be6k1vk p19f0r0too1r7c1lo31d0pitc1else p19f0r0too1uup1vs18mvr8sd99i p19f0r0too175ivc5b0a11q21i9kj p19f0r0toojo28ngspe15251tbld p19f0r0toons51ilm1c3r1n2a1me3f

(Visited 84 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.