Χοστελ στορις (Hostel Stories): #5

Χοστελ στορις (Hostel Stories): Λαστ τσαπτερ

Δεν έχω πολλά μετά τον κινεζούλη και τα πους πους…ήρθε άλλος, δεν ξέρω από που..δεν μιλήσαμε πολύ.
Ξέρω ότι πήγε στο μπάνιο…έκανε ότι έκανε…είχε κλειστό παράθυρο..και έχασα το σήμα μου.
Σας αγαπώ ____/\/\____/\_______

 

Τοποθεσία: Μιλάνο
15 Αυγούστου 2016

(Visited 45 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.